Skogsmulle 5-6 år

Mulle.jpg Den meningsfulla leken

Naturen är världens bästa lekplats och kunskapskälla. Här finns mystik, spänning, möjligheter att klättra, springa, balansera, utveckla fantasi och en värld att upptäcka. Vi använder leken som arbetsmetod och ju äldre barnen blir ju mer teoretiska kunskaper kan vi väva in. Med hjälp av den vuxne som medupptäckare och medundersökare kommer nu barnet fram till den reflekterande fasen då de vill veta mer och undersöker hur saker och ting hänger ihop och vad det är. Barnen bearbetar sina upplevelser i den egna leken. Här diskuterar och samtalar de med varandra om det som de har upplevt t ex från en film eller från sjukhusbesök. Barn i denna ålder hittar gärna egna små vrår att sitta och leka i, vilket det finns gott om i skogen. Motoriken tränas på ett naturligt sätt genom lek i skog och mark. Vintertid har vi skridskoskola (Skrinna) och skidskola (Lagge) där vi gör härliga skidutflykter och leker in tekniken. Vi använder också Hitta Vilse - materialet där barnen lär sig vad de kan göra om de går vilse.

Samling

Här sitter vi tillsammans i en ring. Vi samtalar om upplevelser och funderingar och tillsammans kommer vi fram till ett sammanhang och fakta. T ex varför regnar det idag eller var kommer regnet ifrån? Vi tränar begrepp som över, under, genom och framför genom lek och upplevelser i naturen. Vi använder naturens material för att jämföra, sortera och räkna. Vi har även med en ryggsäck med redskap till att skapa med. Det kan vara saker så vi kan måla, tälja, sy, klistra osv.

Skogsmullepasset

En dag i veckan har vi skogsmulle, då går vi till vår mulleskog. Där forskar vi och upptäcker naturens skiftningar. Vi funderar över vad myrorna gör i stacken och hur deras fötter kan se ut eftersom de kan gå uppför trädstammen. Vid kastanjen kan vi följa hur det bildas groddar på kastanjens frön och sedan ser vi hur det blir ett litet träd. Vi ser hur naturen vaknar på våren. Vi leker, utforskar, gör jämförelser och lär oss olika begrepp. Vi skapar och målar med och av naturen. När vi utforskar vattnet träffar vi Laxe som är Mulles vän. Tillsammans upptäcker vi alla små kryp i vattnet.