Historik

iuroskur.gif HISTORIK- I UR OCH SKUR

I Ur och Skur startade 1985 på Lidingö av Susanne Drougge och Siw Linde, två förskollärare med ett stort intresse för naturen. Friluftsfrämjandet har lång erfarenhet av friluftsverksamhet för barn inte minst genom Skogsmulleskola. Siv och Susanne startade den första förskolan där friluftsaktiviteter integrerades i den dagliga verksamheten. Det första I Ur och Skur heter Mulleborg och drivs idag som ett föräldrakooperativ på Lidingö i Stockholms län.


HISTORIK MULLELYAN

I Ur och Skur Mullelyan startade 1 oktober 1989 och var Sveriges första kommunalt drivna I Ur och Skur förskola. Mullelyan började i liten skala med 15 barn och 4 anställda och som mest hade vi 49 barn och 10 anställda, men då blev det för trångt på gården och i skogen. Nu finns det 34 barn inskrivna och 8 fast anställda.

Som kuriosa kan nämnas att ett japanskt TV-team har gjort ett reportage om I Ur och Skur på Mullelyan.

Från och med 1 januari 2008 har Mullelyan knoppat av från kommunal regi och drivs nu som kooperativ, det vill säga ekonomisk förening. Vi tror att Mullelyan nu kommer att få en stabilitet i I Ur och Skur-verksamheten, där barnen hela tiden sätts i fokus.