Länkar

Friluftsfrämjandet
http://www.frilufts.se/

Västerorts lokalavdelning
http://www.frilufts.se/vasterort

Läroplan för förskolan (Lpfö 18)
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf