google-site-verification=UGD65sHZihCA9LDBn5ggKlsAuL7EK8hYbTqjU5_64KY
Sidhuvudbild

Ansök och kö

Ni föräldrar som vill sätta ert barn i kö på I Ur och Skur Mullelyan hänvisas till:
Min barnomsorg på https://barnomsorg.stockholm.se/

Min barnomsorg har bytt namn till Förskola och Pedagogisk omsorg, maj 2019

KÖREGLER

1. Barn med behov av stöd för sin utveckling i form av förskola enligt 8 kap 7 och 14 § skollagen.
2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn.
4. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.