Anmälan om kränkning

Anmälan om kränkning
Vid misstanke om att ditt barn kränks eller diskrimineras tag kontakt med ansvarig pedagog eller förskolechef.

Se vidare under rubriken Rutiner för akuta situationer i likabehandlingsplanen som finns under dokument i Tyra-appen och i hallen på förskolan.