google-site-verification=UGD65sHZihCA9LDBn5ggKlsAuL7EK8hYbTqjU5_64KY
Sidhuvudbild

Anmälan om kränkning

Anmälan om kränkning
Vid misstanke om att ditt barn kränks eller diskrimineras tag kontakt med ansvarig pedagog eller förskolechef.

Se vidare under rubriken Rutiner för akuta situationer i likabehandlingsplanen som finns under dokument i Tyra appen och i hallen på förskolan.