Skogsknytte

Den meningsfulla leken
I skogen finns inga färdiga leksaker. Här får fantasin sätta gränser för leken. En pinne kan lätt förvandlas till en motorcykel, sked, hammare eller vad det nu kan tänkas vara. Skogen är världens bästa lekplats. Att barnen inte har med sig leksaker upp i skogen ger barnen större fantasiförmåga och möjlighet till bättre social förmåga. Barnen har stora ytor att röra sig på. När barnen är skogsnyttar satsar vi mycket på den fria leken. Barnen börjar förstå glädjen i att ha varandra. Nu börjar de att pröva sina vingar i det sociala sammanhanget. De börjar fråga varandra om de kan leka, vad de kan leka och med vilka de kan leka. Det är mycket viktigt att vuxna finns med i närheten eller kanske också inne i leken för att hjälpa barnen att hitta leken och leka på ett schyst och roligt sätt så ingen blir illabehandlad eller utfryst. Vi vuxna hjälper också till att skapa en struktur i leken så att den kan pågå längre.

Samling
På våra samlingar sjunger vi sånger, berättar sagor, leker gruppstärkande lekar, har mungymnastik m.m. Vi kan göra ett naturvetenskapligt experiment och gräva ner en bräda med olika sorters skräp fastspikat på. Vad kommer hända nere i jorden? Vi gräver upp den med jämna mellanrum för att se vad som hänt.

Skogsknyttepasset
En dag i veckan har vi skogsknytte. Då går vi till "knytteängen" och "knytteskogen". Här får vi verkligen möjlighet att upptäcka och undersöka naturen och dess skiftningar. Vi undersöker hur trädens knoppar känns. En del är hårda, andra vassa. Vi tittar på myrstacken och ser om vi hittar några myror.
Vi får ett uppdrag av nyckelpigan, t. ex. att göra en tavla med olika färger av det vi hittar i skogen eller att hjälpa lönnlövet att hitta sitt träd. Sedan leker vi olika lekar tillsammans.

skogsknytte_farg.png