I Ur Och Skur

MÅLSÄTTNING
Vi på Mullelyan vill utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och I Ur och Skurs mål ge barnen:

 förutsättningar att utveckla intresse för och kunskaper om naturen samt utveckla en naturkänsla.
 förutsättningar att utveckla kunskap om en hållbar livsstil.
 förutsättningar att utveckla kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten.
 stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen.
 möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.
 förutsättningar att utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.