I Ur Och Skur

Målsättning

Vi på Mullelyan vill utifrån läroplanen och I Ur och Skurs mål ge barnen:

 Kunskap om naturen och på så sätt värna om den.
 Ett miljömedvetet och ekologiskt synsätt.
 Kunskap om hur man uppträder i naturen.
 Kunskap om allemansrätten.
 Glädje och stimulans, gemenskap och lustfyllda upplevelser i naturen.
 Ett livslångt intresse för att vistas naturen.

image_gallery.jpg