Klagomålshantering

Vi strävar efter att ständigt förbättra vår verksamhet. Är det något du inte är nöjd med, så ser våra klagomålsrutiner ut så här:

- Klagomål inkommer skriftligen eller muntligt till förskolechefen.
- De hanters omgående, där vårdnadshavare och förskolechef avtalar en tid för återkoppling. Återkopplingen sker så snar det är möjligt men vid behov behövs det diskuteras med styrelsen eller personalgruppen och då sker det efter nästa arbetsplatsträff.
- Anonyma klagomål postas till förskolan.

Är du som vårdnadshavare inte nöjd med ovanstående förfarande finns det möjlighet att komma med klagomål till Stockholmsstad. https://iservice.stockholm.se/open/TyckTill/Pages/TyckTill.aspx?systemId=kch&kc_verksamhetsomradeid=e5b28a00-15bc-df11-9631-005056837063