Skogsknopp

Den meningsfulla leken
Här går barn mellan 1-2 år. I den här åldern är det de små sakerna som är mest intressanta. Det kan vara en liten myra eller en larv på stigen upp till skogen, en liten sten i handen eller en fågelbajsfläck. Allt är vi nyfikna på, det ska undersökas med allt, både fingrar, näsa, ögon, öron och munnen. I skogen är vi på förmiddagarna och där får vi utlopp för vår rörelseglädje och kan öva på att klättra upp, krypa under, hoppa över och försiktigt hålla myran på fingret. Vi leker i skogen. Där kan vi exempelvis hitta ett hus under granen, gå ut och gå med hunden (dra en pinne som är bunden i ett snöre), öppna affär där vi kan köpa glass (pinne med ett löv i toppen). Vi blir förstås hungriga av all rörelse och den friska luften, därför har vi med oss matsäck med smörgås och dryck.

Samling
På vår samling sjunger vi och berättar sagor eller andra berättelser. Det kan vara berättelsen om "Ekorren satt i granen" som vi sedan sjunger om. Lunchen äter vi inne eller ute efter kall eller varm väderlek. Sedan vilar vi inne.

Skogsknoppspasset
En gång i veckan har vi skogsknopp. Då går vi till en annan plats i skogen. Knoppdockan hjälper oss att upptäcka nya roliga saker i naturen som t. ex. häxstenen. Hur känns stenen (varm eller kall)? Vi samlar ihop några kottar i olika storlekar som förvandlas till bockarna i "Bockarna Bruse-sagan".

Skogsknopp